Kế hoạch tuần 6 ( 23 đến 29 / 9 / 2019 )

Kế hoạch tuần 6 ( 23 đến 29 / 9 / 2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 6 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 6 -HKI :  Từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 23/9 – SH NGLL – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện... ...
kế hoạch tuần 5

kế hoạch tuần 5

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 5 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 5-HKI :  Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2019 )   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 16/9 – Chào cờ – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện... ...
Một số hình ảnh tổng kết năm học 2018 – 2019

Một số hình ảnh tổng kết năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

...
Một số hình ảnh trung thu HS trường THCS Ea Yiêng 2019

Một số hình ảnh trung thu HS trường THCS Ea Yiêng 2019

Lượt xem:

Một s ...
Kế hoạch tuần 4 /2019

Kế hoạch tuần 4 /2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 4 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 4-HKI :  Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 9/9 – Sinh hoạt HGLL – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện chương... ...
Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Một số hình ảnh hoạt động ngày khai giảng năm học 2019 -2020

Lượt xem:

Hình Ảnh ...
Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 3 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 3-HKI :  Từ ngày 3 /9 đến ngày 8/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 2/9 Nghĩ lễ   2 / 9   Trực trường   – Toàn trường   –... ...
Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    02  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30  tháng 08 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9   chủ đề : Tinh thần “ CMT8 và quốc khánh 2/9 ”   CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Tổ... ...