Kế hoạch tuần 4 /2019

Kế hoạch tuần 4 /2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 4 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 4-HKI :  Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 9/9 – Sinh hoạt HGLL – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện chương... ...