kế hoạch tuần 10/2019

kế hoạch tuần 10/2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 10 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 10 -HKI :  Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 21/10 – SHNGLL – Học Bình thường – Thao giảng đợt I – Vận động HS [...]
kế hoạch tuần 9

kế hoạch tuần 9

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 9 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 9 -HKI :  Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 14/10 – Chào cờ – Học Bình thường – Vận động HS đóng các loại quỹ [...]
quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

Lượt xem:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC Số  1595/UBND V/v thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Pắc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày  09 tháng 10 năm 2019   Kính gửi:    – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc; – Ủy ban nhân dân các xã, [...]
kế hoạch tháng 10

kế hoạch tháng 10

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    03  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 02  tháng 10 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10   chủ đề : “ Chăm ngoan – Học giỏi  ”    Phần I .Đánh giá công tác tháng 9   [...]
kế hoạch tuần 8 ( áp dụng từ 7 – 12/10/2019 )

kế hoạch tuần 8 ( áp dụng từ 7 – 12/10/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 8 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 8 -HKI :  Từ ngày 7/10 đến ngày 12/10/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 7/10 – SH chuyên đề – Học Bình thường , áp dụng TKB số2 – GD [...]