kế hoạch tuần 10/2019

kế hoạch tuần 10/2019

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 10 ; NĂM HỌC 2018 -2019 (Tuần 10 -HKI :  Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 21/10 – SHNGLL – Học Bình thường – Thao giảng đợt I – Vận động HS... ...
kế hoạch tuần 9

kế hoạch tuần 9

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 9 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 9 -HKI :  Từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 14/10 – Chào cờ – Học Bình thường – Vận động HS đóng các loại quỹ... ...
quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện Krông păc

Lượt xem:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC Số  1595/UBND V/v thực hiện quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Krông Pắc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Krông Pắc, ngày  09 tháng 10 năm 2019   Kính gửi:    – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc; – Ủy ban nhân dân các xã,... ...
kế hoạch tháng 10

kế hoạch tháng 10

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    03  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 02  tháng 10 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10   chủ đề : “ Chăm ngoan – Học giỏi  ”    Phần I .Đánh giá công tác tháng 9  ... ...
kế hoạch tuần 8 ( áp dụng từ 7 – 12/10/2019 )

kế hoạch tuần 8 ( áp dụng từ 7 – 12/10/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 8 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 8 -HKI :  Từ ngày 7/10 đến ngày 12/10/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 7/10 – SH chuyên đề – Học Bình thường , áp dụng TKB số2 – GD... ...