kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

kế hoạch tập huấn chuyên môn 2019 -2020

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số :  678/QĐ-PGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                Krông Pắc, ngày  26  tháng 8  năm 2019     QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn năm 2019   Căn cứ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10... ...
kế hoạch tuần 2 – HK I / 2019 ( 26 – 31/8/2019 )

kế hoạch tuần 2 – HK I / 2019 ( 26 – 31/8/2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 2 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 2-HKI :  Từ ngày 26/8 đến ngày 31/8/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 26/8 – Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS... ...
Kế hochj tuần 1 HKI năm học 2019 -2020

Kế hochj tuần 1 HKI năm học 2019 -2020

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 1 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 1-HKI :  Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2018)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 19/8 –  chào cờ – Kiểm tra sỹ số , chuyên cần HS -Thực hiện... ...
Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 8 / 2019 ( 19 -24/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS EA YIÊNG               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số : 01/ KH – thcs KẾ HOẠCH THÁNG 8  / 2019 Phần I Đánh giá công tác Trước, trong và sau hè : Ưu điểm : Tổng kết năm học và bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương đúng quy định.... ...
HD BHY tế 2019-2020

HD BHY tế 2019-2020

Lượt xem:

...
Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Danh sách giáo viên tham gia tập huấn CM hè 2019

Lượt xem:

UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THCS THAM GIA TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN NĂM 2019 * Đề nghị các trường THCS và trường PTDT Nội Trú cử giáo viên tham gia tập huấn hè 2019 cấp huyện. * Trường 19 lớp trở lên... ...