Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Kế hoạch tuần 3 / HKI / 2019 ( áp dụng từ 3 -7/9 /2019 )

Lượt xem:

  PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ea Yiêng                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH TUẦN 3 ; NĂM HỌC 2019 -2020 (Tuần 3-HKI :  Từ ngày 3 /9 đến ngày 8/9/2019)   Thứ Nội dung Thực hiện Ghi chú 2 2/9 Nghĩ lễ   2 / 9   Trực trường   – Toàn trường   –... ...
Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Kế hoạch tháng 9 / 2019 ( áp dụng từ 3/9 – 31/9 /2019 )

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT KRÔNG PĂC TRƯỜNG THCS EA YIÊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Số:    02  / KH – EaYi Ea Yiêng , ngày 30  tháng 08 năm 2019   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9   chủ đề : Tinh thần “ CMT8 và quốc khánh 2/9 ”   CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG: Tổ... ...